Język: Polski | English
W wypadku problemów: kliknij tutaj

Translator i Słownik Polskiego Języka Migowego

Publikacje

J. Romaniuk, N. Suszczańska (2009)
Studies on Emotions Translation in the Thetos System.,
In: GESPIN Conference, Poznań, Poland (accepted for print). (Th092)

N. Suszczańska, P. Szmal, K. Simiński (2009)
The Deep Parser for Polish. In: Z. Vetulani, H. Uszkoreit,
"Responding to Information Society Challenges: New Advances in Human Language Technologies". LNAI 5603, Springer (to appear) (Th091)

N. Suszczańska (2008)
System LIANA wspomagania projektowania systemów informatycznych.,
In: B. Hnatkowska, Z. Huzar (eds.) "Inżynieria oprogramowania – metody i narzędzia wytwarzania oprogramowania", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 146-159. (Th082)

N. Suszczańska, P. Szmal (2008)
Problems of Disambiguation in the Thetos-3 System.,
In: SASR'08 Conference, Szklarska Poręba-Piechowice (in print). (Th081)

K. Wąsiak, N. Suszczańska (2007)
Automatyczne testowanie wymagań w rozproszonych systemach informatycznych.,
In: A. Kwiecień, J. Ober, B. Pochopień, P. Gaj (eds.) Sieci komputerowe. T. 2. Aplikacje i zastosowania.WKŁ, Warszawa, pp. 303-310. (Th074)

N. Suszczańska, K. Simiński (2007)
The Parser Polsyn.,
In: Proceedings of the 3rd Language & Technology Conference “Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, Poznan, Poland”, pp. 345-349. (Th073)

P. Szmal, N. Suszczanska (2002)
Tłumaczenie tekstów na język migowy w systemie TGT–1: zasady i realizacja,
Speech and Language Technology, eds.: G. Demenko, M. Karpiński, K. Jassem,
vol. 6, 113-124.

N. Suszczańska (2007)
Projekt Liana.,
In: Procs of the Conference „Metody i narzędzia wytwarzania oprogramowania”, B. Hnatkowska, Z. Huzar (eds.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, pp. 119-130 (Th072)

P. Szmal (2007)
Thetos, Text-into-Sign-Language Translator for Polish.,
Procs. of Intl. Conference „Education for all”, Warsaw (DVD edition). (Th071)

N. Suszczańska (2006)
Identyfikacja klas i obiektów w tekstach w języku polskim.,
In: A. Grzech (ed.) Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, pp. 289-297. (Th062)

M. Bach, J. Romaniuk, N. Suszczańska (2006)
Semantyczna interpretacja grup przysłówkowych i przyimko¬wych w analizie konstrukcji szeregu.,
In: A. Grzech (ed.) Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe. Procs. of VI Home Conference „Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, pp. 257-267. (Th061)

N. Suszczańska, P. Szmal (2005)
Categorial grammar elements in the Thetos system’s parser.,
2nd Language & Technology Conference, Poznań, pp. 338-342

N. Suszczańska, P. Szmal (2005)
Working with Thetos, Text-into-Sign-Language Translator for Polish.,
2nd Language & Technology Conference, Poznań

N. Suszczańska, J. Romaniuk, P. Szmal (2005)
Automatic analysis of elliptic sentences in the Thetos system.,
Procs. of DIALOR’05: 9th Workshop on the semantics and pragmatics of dialogue (SEMDIAL). C. Gardent, B. Gaiffe (eds.), pp 147-150.

P. Szmal, N. Suszczańska (2005)
Using Thetos, text into the sign language translation system for Polish.,
DIALOR'05: 9th Workshop on the semantics and pragmatics of dialogue (SEMDIAL), Nancy (Francja)

N. Suszczańska, J. Romaniuk, P. Szmal (2005)
Elliptic sentences processing in the Thetos translation system. ,
Int. Conf. Speech Analysis, Synthesis and Recognition, Kraków

N. Suszczańska, J. Romaniuk, P. Szmal (2005)
Elliptic sentences processing in the Thetos translation system,
Int. Conf. Speech Analysis, Synthesis and Recognition, Kraków, 20-22.09.2005. Abstract in: Archives of Acoustics, vol. 30, no. 3, p. 438.

M. Bach, D. Grund, S. Kulików, N. Suszczańska (2005)
Problemy zdalnego dostępu do baz danych serwera LAS. ,
Wysokowydajne sieci komputerowe – Nowe Technologie, WKŁ Warszawa, str. 163-170

N. Suszczańska (2005)
GS-gramatyka języka polskiego,
Full text in: G. Demenko, A. Izworski, M. Michałek (eds.), Conf. Procs.: Speech Analysis, Synthesis and Recognition in Technology, Linguistics and Medicine, Szczyrk 2003. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, pp. 113-117.

D. Grund, N. Suszczańska (2005)
Elektroniczny słownik syntaktyczno-generatywny w parserze systemu Thetos.,
Full text in: G. Demenko, A. Izworski, M. Michałek (eds.), Conf. Procs.: Speech Analysis, Synthesis and Recognition in Technology, Linguistics and Medicine, Szczyrk 2003. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, pp. 58-61.

P. Szmal, S. Kulików (2005)
System Thetos w serwisie tekstów i streszczeń z tłumaczeniem na język migowy.,
Full text in: G. Demenko, A. Izworski, M. Michałek (eds.), Conf. Procs.: Speech Analysis, Synthesis and Recognition in Technology, Linguistics and Medicine, Szczyrk 2003. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, pp. 118-121.

N. Suszczańska, P. Szmal, S. Kulików (2004)
Continuous Text Translation using Text Modeling in the Thetos System. ,
International Journal of Computational Intelligence, vol. 1, no. 4 (http://www.enformatika.org/journals/1304-2386/v1/v1-4-54.pdf), pp. 338-341. ISSN 1304-4508.

N. Suszczańska, P. Szmal, S. Kulików (2004)
Continuous Text Translation using Text Modeling in the Thetos System.,
Proceedings of the International Conference on Computational Intelligence, Istanbul, Turkey, pp. 156-160. ISBN 975-98458-1-4

S. Kulików, J. Romaniuk, N. Suszczańska (2004)
A syntactical analysis of anaphora in the Polsyn parser.,
Proceedings of the International IIS:IIPWM'04 Conference, Zakopane, Poland, pp. 444-448.

P. Szmal, J. Francik, N. Suszczańska (2004)
Teaching Sign and Phonic Languages with Thetos Translation System. ,
In: M. Auer, U. Auer (eds.), The Future of Learning, ICL: Interactive Computer Aided Learning Conf., Villach, Austria. Kassel University Press, ISBN 3-89958-089-3.

J. Francik, P. Szmal (2004)
Multimedia Dictionary of the Polish Sign Language in Teaching People with Hearing Impairments. ,
In: M. Auer, U. Auer (eds.) The Future of Learning, ICL: Interactive Computer Aided Learning, Int. Conf., Villach, Austria. Kassel University Press, ISBN 3-89958-089-3.

M. Ciura (2004)
Rozpoznawanie wyrazów w tekście polskim z zastosowaniem acyklicznych automatów skończonych.,
Rozprawa doktorska. Politechnika Śląska, Gliwice

N. Suszczańska, P. Szmal, A. Zawisza (2004)
Didactic games help deaf children in learning to read.,
In: M. Auer, U. Auer (eds.), The Future of Learning, ICL: Interactive Computer Aided Learning Conf., Villach, Austria. Kassel University Press, ISBN 3-89958-089-3.

N. Suszczańska (2003)
SG-Grammar of Polish Syntax. Workshop "Speech Analysis,
Synthesis and Recognition in Technology, Linguistics and Medicine". Szczyrk, 23-25.09.2003. Abstract in: Archives of Acoustics, vol. 28, no. 3, p. 256.

D. Grund, N. Suszczańska (2003)
A syntactic-generative digital dictionary in the parser of system THETOS.,
Workshop "Speech Analysis, Synthesis and Recognition in Technology, Linguistics and Medicine". Szczyrk. Abstract in: Archives of Acoustics, vol. 28, no. 3, 2003, p. 258.

S. Kulików (2003)
Implementacja serwera analizy lingwistycznej dla systemu THETOS - translatora tekstu na język migowy. ,
Studia Informatica, vol. 24, no. 3 (55), Gliwice, str. 171-178.

P. Szmal, S. Kulików (2003)
Support for Deaf People at Web Browsing. ,
3rd IASTED International Conference Artificial Intelligence and Applications – AIA'2003. Benalmadena, Spain, pp. 13-17.

P. Szmal, S. Kulików (2003)
System Thetos w serwisie tekstów i streszczeń z tłumaczeniem na język migowy. ,
Workshop "Speech Analysis, Synthesis and Recognition in Technology, Linguistics and Medicine". Szczyrk, 23-25.09.2003. Abstract in: Archives of Acoustics, vol. 28, no. 3, p. 259.

A. Szarowicz, M. Mittmann, P. Remagnino, J. Francik (2003)
Automatic Acquisition of Actions for Animated Agents. ,
4th European GAME-ON Conference on Simulation and AI in Computer Games, London, United Kingdom

N. Suszczańska (2003)
GS-model składni języka polskiego, Speech and Language Technology,
Red. G. Demenko, M Karpiński, K. Jassem, Polskie Towarzystwo Fonetyczne, vol. 7, Poznań.

D. Grund (2002)
Biblioteka funkcji dostępu do danych słownika syntaktycznego czasowników polskich. ,
Studia Informatica, Vol. 23, No. 4 (51) pp. 71-84.

J. Francik, P. Fabian (2002)
Animating Sign Language in the Real Time,
20th IASTED International Multi-Conference Applied Informatics, Innsbruck, Austria, pp. 276-281. (Th023)

N. Suszczanska, P. Szmal, J. Francik (2002)
Translating Polish Texts into Sign Language in the TGT System,
20th IASTED International Multi-Conference Applied Informatics, Innsbruck, Austria, pp. 282-287 (Th022)

P. Szmal, N. Suszczanska (2002)
Tłumaczenie tekstów na język migowy w systemie TGT–1: zasady i realizacja,
Speech and Language Technology, eds.: G. Demenko, M. Karpiński, K. Jassem, vol. 6, 113-124.

J. Francik, P. Fabian (2001)
Synthesis and presentation of the Polish sign language gestures.,
1st International Conf. on Applied Mathematics and Informatics at Universities, Gabcikovo, Slovakia.

N. Suszczańska, M. Lubiński (2001)
POLMORPH, Polish Language Morphological Analysis Tool ,
, 19th IASTED International Conference APPLIED INFORMATICS - AI’2001, Innsbruck (Austria), pp. 84-89.

P. Szmal, N. Suszczańska (2001)
Selected problems of translation from the Polish written language to the sign language,
Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, Tom 13, z. 1.

D. Grund (2000)
Komputerowa implementacja słownika syntaktyczno-generatywnego czasowników polskich. ,
Studia Informatica, Vol. 21, No. 3 (41), pp. 243-256.

N. Suszczańska, M. Forczek, A. Migas (2000)
Wieloetapowy analizator morfologiczny. ,
Speech and Language Technology, eds.: W. Jassem, C. Basztura, G. Demenko, K. Jassem, vol. 4, pp. 155–165.

N. Suszczańska (1999)
Komputernaja grammatika sintaksiczeskich grupp ,
Cybernetics and Systems Analysis, N 6, s. 166–175.

N. Suszczańska, P. Szmal, B. Szczepankowski (1999)
Koncepcja programu tłumaczenia komputerowego z języka polskiego pisanego na język migowy ,
Postscriptum, Nr 27-29, 1998–1999, s.63–72.

Wstecz

THETOS online

Wpisz słowo do przetłumaczenia:

Możesz także wybrać słowo z listy: